A jövő mezőgazdasága: nap és szél

A tőke a jövőben nem a bioenergia termelésébe vándorol, a beruházások 60–70%-a a nap- és szélenergia felé irányul. A bankok álláspontja szerint a szél és a nap mint input nem kerül pénzbe, az input ár tehát könnyen kalkulálható, s az így előállított energia árát az egyes kormányok meghatározott időre garantálják. Ezzel szemben a bioüzemanyag ára naponta változik, ahogy azok inputárai is (kukorica, takarmánybúza, egyéb gabona, cukorrépa). A föld multifunkcionális, és óriási verseny indult meg a termőföldért az élelmiszer-, takarmány-, textil-, energia- és egyéb iparágak között.

A bioenergia szektoron belül is ádáz verseny zajlik a hőtermelés, a zöldáram-termelés, a biogáz-előállítás és a folyékony bioüzemanyag-előállítás között. Az alapanyagot azok az iparágak fogják megvenni, amelyek megengedhetik maguknak, vagyis amelyek a legmagasabb árat tudják fizetni. Nagy kérdés az, hogy ha az élelmiszertermeléshez is szűkös a földterület, akkor hogyan fogunk még több bioenergiát előállítani?