A talajerózió miatti világméretű a foszforveszteség

A talajban lévő foszfor nélkülözhetetlen a mezőgazdaság számára, ugyanakkor ez a fontos növényi tápanyag világszerte egyre inkább csökken az erózió miatt. A bázeli egyetem kutatócsoportja nemrégiben egy tanulmányt tett közzé a foszforról.   

A foszfot, mint növényi tápanyag nem korlátlan, hanem véges geológiai tartalékokból származik. Hogy ezek a tartalékok milyen hamar merülhetnek ki, arról évek óta folyik a tudományos vita.

A Christine Alewell professzor által vezetett nemzetközi kutatócsoport azt vizsgálta, hogy mely földrészek és régiók szenvedik el a legnagyobb foszforvesztést. A kutatók a talajok foszfortartalmára vonatkozó nagyfelbontású, globális adatokat kombinálták a helyi eróziós modellekkel. Ennek alapján kiszámolták, hogy mennyi foszfor veszik el az erózió következtében a különböző országokban.

A tanulmány fontos következtetése, hogy a mezőgazdaságban a globális foszforvesztés több mint 50 százaléka a talaj eróziójának tudható be.

Az erózió szerepet már ismert volt, ám ennek mértékét még soha nem számszerűsítették.

Az erózió az ásványi anyagokkal kötött foszfort a mezőgazdasági talajokból vizes élőhelyekbe és víztestekbe öblíti ki.  A vizek megnövekedett foszfortartalma tükrözi a talajban az adott régióban számított foszforveszteséget.

Az ásványi műtrágyák pótolhatják az elveszett foszfort, de nem minden ország képes egyformán használni őket. A kutatás szerint Afrika, Kelet-Európa és Dél-Amerika szenvedi el a legnagyobb foszforveszteséget.

Ellentmondásnak tűnik, hogy Afrika rendelkezik a legnagyobb geológiai foszforlelőhelyekkel, ám a bányászott foszfort exportálják. Így az sokszor többe kerül az afrikai országok gazdálkodóinak, mint az európai gazdáknak.

Dél-Amerika potenciálisan enyhítheti a problémát a szerves trágyák hatékony felhasználásával és / vagy a növényi maradványok jobb újrafeldolgozásával. Az afrikai gazdáknak erre nincs a lehetőségük: Afrikában túl kevés zöldtakarmány és túl kevés állati trágya áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ásványi műtrágyákat helyettesítsék, mondta Christine Alewell.


A talajerózió drasztikus csökkenése fontos lépés lenne. A földgazdálkodók a talajtakarás lehető leghosszabb biztosításával csökkenthetik az eróziót, ezen kívül a zöldtrágya, valamint a domborzatnak megfelelő keresztirányú talajművelés is segíthet megállítani a folyamatot.